Blog Detail

Start_AarhusRundt

Start procedure

25 apr 15
Ib Meineche
No Comments

I forbindelse med WeBike Aarhus Rundt 2015 startes der for første gang nogen sinde ude på Jyllands Allé, hvor banen nærmest cyklebanen vil være spærret af for anden trafik. Det betyder at starten foretages i modsat vejbane af den, man normalt vil kører i.

Der opsættes afspærring i lyskrydset før cyklebanen, hvor trafik kommende oppe fra, ledes over i modsat kørerbane, hvor den ene af de to normalt op ad kørerbane afspærres til nedadgående trafik. Det vil gælde i tidsrummet 09:00 til kl 16:30 fra lyskrydset ved cyklebanen ved til lige efter Havreballevej.

Området fra Havreballevej og frem til start/målstreg ved cyklebanen, spærres af med hegn og strimler, således området for nogle timer er reserveret til forhåbentligt rigtig mange deltagere i WeBike Aarhus Rundt 2015.

Starten går til højre af Vilhelm Becks Vej. Starten er ”masterstart” for ruterne: 133, 91 og 65 km – det betyder, at deltagerne skal holde sig bag den politibil, som vil ledsage deltagerne ud gennem Viby Torv / Skanderborgvej mod Ormslevvej. Politihjemmeværnet sørger for, at vi kommer sikkert igennem krydsene.

Efter der køres under motorvejsbroen på Ormslevvej – og det begynder at gå op ad – gives løbet fri og der må køres motionsløb efter gældende færdselsregler. Hvis du er mindre rutinerede i, at køre motionsløb eller i større grupper, anmodes du om, at placere dig i den bagerst halvdel af feltet for din egen og andre deltagers sikkerheds skyld. Der køres erfaringsvis: stærkt, tæt og lidt nervøst i starten indtil feltet er trukket ud.

Team Jutlander stiller med to førerbiler, som vil advarer modkørende trafikkanter om, at der køres motionsløb – det betyder ikke, at færdselsreglerne er sat ud af kraft for deltagerne, de gælder stadigvæk. Formålet er, at sikre vores deltagere så godt som muligt.

Førerbilerne ”står på” fra Ormslevvej på 133 og 91 km ruten – de to distancer forventes at ramme Borum meget tæt på samme tid og kører herefter på den samme rute. Det betyder den ene førerbil kører tilbage og samler 65 km distancen op, således de får en førerbil det meste af vejen.

 

Leave A Comment